Avion, spol. s r.o., Žilina
Autorizovaný predaj a servis vozidiel Subaru

Bezpečnosť

Špičková bezpečnosť vozidiel Subaru

Spoločnosť Subaru kladie bezpečnosť na prvé miesto. Preto už vyše 50 rokov neustále vylaďuje, testuje a preveruje účinnosť svojich vyspelých bezpečnostných technológií. Prostredníctvom najmodernejších systémov na ochranu pri nehodách a ich prevenciu a tiež kľúčových technológií, ako sú globálna platforma Subaru a symetrický pohon všetkých kolies, pokračuje Subaru vo svojej stratégii „človek na prvom mieste“ a vylepšuje celkovú bezpečnosť s víziou absolútne beznehodovej budúcnosti.

Primárna bezpečnosť

Výborný výhľad z kabíny, optimálna poloha za volantom a intuitívne ovládacie prvky prispievajú k vašej bezpečnosti od okamihu, ako nasadnete do vozidla.

Výhľad do všetkých strán

Majte vždy prehľad o situácii v okolí. Optimálna poloha za volantom, výška okien a starostlivo umiestnené stĺpiky karosérie zaisťujú vynikajúci výhľad vo všetkých smeroch s minimálnymi mŕtvymi uhlami.

Aktívna bezpečnosť

Kľúčové technológie ako symetrický pohon AWD a platforma SGP poskytujú precíznu kontrolu nad základnými prvkami šoférovania, teda riadením, zatáčaním a brzdením.

Vnútorné spätné zrkadlo s funkciou automatického stmievania

Pomáha zvyšovať komfort a bezpečnosť počas nočnej jazdy, pretože zabraňuje oslepeniu svetlami áut jazdiacimi za vami.

Predchádzanie nebezpečným situáciám

Vďaka nízkemu ťažisku, vylepšenému zaveseniu kolies a vyššej tuhosti dokáže vozidlo okamžite reagovať na pohyby volantu, aby sa vodič mohol vyhnúť nebezpečenstvu na ceste.

Systém riadenia dynamiky vozidla

Reguluje rozdelenie krútiaceho momentu v rámci pohonu všetkých kolies, výkon motora a brzdný účinok na jednotlivých kolesách tak, aby vodičovi pri zatáčaní pomohol udržať vozidlo v želanej stope.

Aktívne smerovanie krútiaceho momentu

Aktivuje brzdy, znižuje výkon prenášaný na vnútorné kolesá a naopak, zvyšuje výkon na vonkajších kolesách v záujme presnejšej ovládateľnosti, čo v prípade potreby umožní vodičovi ostrejší prejazd zákrutou.

Automatické podržanie vozidla v zabrzdenom stave (AVH)

Znižuje únavu vodiča po zastavení na semaforoch, v dopravnej zápche alebo na svahu. Po úplnom zastavení systém AVH udrží vozidlo bez pohybu, dokonca aj keď zložíte nohu z pedála.

Preventívna bezpečnosť

Pokročilé bezpečnostné technológie ako EyeSight*¹ pomáhajú zabrániť nehodám ešte predtým, než k nim dôjde.

Systém detekcie vozidiel vzadu (SRVD)

Senzory v zadných rohoch karosérie upozorňujú na vozidlá v zadných mŕtvych uhloch, aby ste mohli bezpečnejšie meniť jazdné pruhy a tiež varujú pred hroziacou zrážkou pri cúvaní.

Asistent diaľkových svetiel (HBA)

Dokáže automaticky prepínať medzi diaľkovými a stretávacími svetlami podľa aktuálnych jazdných podmienok, čo zaručuje lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť pri jazde v noci.

Systém automatického brzdenia pri cúvaní (RAB)

Štyri senzory na zadnom nárazníku detegujú pri cúvaní prekážky za vozidlom. Ak systém zistí prítomnosť prekážky, dokáže vodiča upozorniť výstražnými zvukovými signálmi a automaticky zabrzdiť, aby zabránil kolízii alebo znížil škody spôsobené kolíziou.

Svetlomety s natáčaním podľa riadenia (SRH)

Umožňujú lepšie vidieť do zákrut za tmy, čím zvyšujú bezpečnosť pri jazde v noci. Tieto svetlomety sa natáčajú podľa riadenia, teda smerujú lúče svetiel tam, kam vozidlo zatáča.

Asistenčná technológia Subaru EyeSight

Kompletne prepracovaná technológia EyeSight*¹ prináša množstvo nových a zdokonalených funkcií, ktoré vodičovi dodávajú ešte väčší pocit bezpečia. Aktualizácie rozpoznávania obrazu a riadiaceho softvéru a tiež hardvérové vylepšenia, ako je napríklad integrácia do čelného skla, umožňujú ešte sebaistejšiu a bezpečnejšiu jazdu v mnohých reálnych jazdných situáciách.

Protikolízny brzdový systém

Nová stereokamera so širším uhlom záberu a zdokonalenou technológiou rozpoznávania obrazu a vylepšeným riadiacim softvérom pomáha predchádzať nehodám na križovatkám.

Systém autonómneho núdzového riadenia

V situáciách, keď zásah protikolízneho brzdového systému nestačí, sa aktivuje systém autonómneho núdzového riadenia. Ten pomocou stereokamery a zadného radaru deteguje značenie jazdných pruhov a posudzuje, či je dostatok priestoru na bezpečné vyhnutie sa kolízii s objektom pred vozidlom. Ak áno, systém aktivuje funkciu automatickej podpory riadenia, aby vodičovi pomohol vyhnúť sa kolízii.

Adaptívny tempomat

Adaptívny tempomat, ponúkajúci komfort na dlhých cestách, nepretržite monitoruje odstup od vozidiel vpredu a rozdiel rýchlostí, aby mohol udržiavať nastavenú vzdialenosť. Systém je užitočný najmä na diaľniciach, rýchlostných cestách a podobných komunikáciách. Dokáže rozpoznať vozidlo vpredu a jeho brzdové svetlá a následne udržiavať odstup v kolónach až do úplného zastavenia.

Systém udržiavania vozidla v strede jazdného pruhu a adaptívneho riadenia podľa vozidla vpredu

Systém rozpoznáva deliace čiary na vozovke aj vozidlo pred vami a na základe toho zasahuje do riadenia a pomáha vodičovi udržať vozidlo v strede jazdného pruhu. Zároveň tým znižuje únavu a stres vodiča.

Systém prevencie opustenia jazdného pruhu

Pomáha vodičovi udržiavať vozidlo v aktuálnom jazdnom pruhu, čím znižuje stres pri dlhých cestách. Vozidlo vie udržať v jazdnom pruhu vďaka tomu, že rozpoznáva deliace čiary na vozovke a poskytuje asistenciu pri riadení. Neúmyselnému opusteniu vozovky však dokáže zabrániť aj na cestách bez vyznačených čiar. Rozpoznáva totiž vonkajšie hranice vozovky, napríklad trávu, a zásahmi do riadenia udržiava vozidlo v správnom jazdnom pruhu.

Núdzový asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu

Ak systém zistí, že vozidlo vybočuje z jazdného pruhu a súčasne rozpozná iné vozidlá vedľa neho, za ním alebo v protismere, zaznie výstražný zvukový signál, zobrazí sa výstražná obrazovka ako upozornenie pre vodiča a systém skoriguje riadenie bez ohľadu na to, či sú zapnuté smerové svetlá.

Upozornenie na rozjazd vozidla vpredu

Keď zastavíte, napríklad na semaforoch, a vozidlo pred vami sa opäť pohne, systém upozornenia na rozjazd vozidla vpredu vás zvukovým signálom a blikajúcou kontrolkou vyzve na rozjazd.

Protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky

Ak sa pred vozidlom nachádza prekážka a vy namiesto spiatočky zaradíte polohu pre jazdu dopredu, systém vás na to môže upozorniť zvukovým signálom a blikajúcou kontrolkou. Súčasne obmedzí výkon motora, aby minimalizoval silu možného nárazu a poškodenie prednej časti vozidla.

Systém monitorovania vodiča (DMS)

DMS je špičkový bezpečnostný systém, ktorý pomocou špeciálnej kamery a softvéru na rozpoznávanie tváre dokáže u vodiča zistiť známky únavy alebo straty pozornosti. Dokáže rozpoznať až päť vopred zaregistrovaných vodičov, pre ktorých si do pamäte ukladá individuálne nastavenia, aby im pri šoférovaní mohol poskytnúť komfort prispôsobený ich potrebám.

Sledovanie bdelosti

Ak systém DMS zistí, že vodič nedáva pozor alebo je ospalý, upozorní ho zvukovými a vizuálnymi výstražnými signálmi.

Automatická úprava nastavení prvkov v priestore vodiča

Systém dokáže bez ohľadu na vek či typ postavy vodiča automaticky nastaviť polohu sedadla, vonkajších spätných zrkadiel a klimatizácie podľa vopred uložených nastavení pre konkrétneho vodiča.

Automatické nastavenie polohy spätných zrkadiel

Pred jazdou si nemusíte nastavovať vonkajšie spätné zrkadlá, pretože systém DMS ich nastaví za vás podľa vopred uloženého nastavenia.

Automatické nastavenie multifunkčného displeja a prístrojov

Systém automaticky vyvolá posledné nastavenia multifunkčného displeja vrátane informácií o individuálnej spotrebe paliva.

Automatická klimatizácia

Systém si dokáže zapamätať a znovu vyvolať nastavenia systému vetrania, kúrenia a klimatizácie, ktoré si naposledy zvolil konkrétny vodič, aby mu v kabíne vytvoril komfortné, príjemné prostredie.

Bezdotyková úprava nastavenej teploty klimatizácie

Teplotu môžete nastavovať bezdotykovo, takže môžete očami stále sledovať cestu. Zvýšiť alebo znížiť teplotu môžete jednoduchými gestami, ako je podržanie otvorenej dlane alebo päste v detekčnej oblasti.

Pasívna bezpečnosť

Starajú sa o vašu bezpečnosť v prípade nehody. Ide napríklad o špecifické umiestnenie motora, ktoré bráni jeho vniknutiu do kabíny v prípade zrážky. Mimoriadne účinné sú aj airbagy systému SRS.*

Prstencový výstužný rám

Chráni priestor kabíny pomocou konštrukčne prepracovaných panelov z vysokopevnostnej ocele, ktoré dokážu lepšie absorbovať energiu nárazu zo všetkých smerov.

Usporiadanie chrániace priestor kabíny

Vystužené stĺpiky a rám karosérie modelu Forester, postaveného na platforme SGP, absorbujú energiu nárazu z každej strany a chránia všetkých cestujúcich. Motor a prevodovka sú skonštruované tak, aby v prípade čelnej zrážky nevnikli do kabíny, ale zasunuli sa pod vozidlo.

Airbagy doplnkového záchytného systému (SRS)

Štandardnou súčasťou výbavy modelu Forester sú predné SRS* airbagy, predné bočné SRS* airbagy, hlavové SRS* airbagy a kolenný SRS* airbag, ktoré v prípade nehody zaisťujú vysokú úroveň ochrany všetkých cestujúcich.